top of page

Chính sách bảo mật

Tại Hera Jewelry & Diamonds, chúng tôi cam kết mang lại những trải nghiệm tuyệt vời và xây dựng mối quan hệ lâu dài, đáng tin cậy với bạn. Điều đó bao gồm cả cách chúng tôi bảo vệ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

I. Bảo mật thông tin khách hàng

Hera Jewelry & Diamonds cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

II. Sử dụng thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin Hera Jewelry & Diamonds cần Quý khách hàng cung cấp khi gửi thông tin tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

bottom of page